Η εταίρα και φιλόσοφος Λεόντιον

Οι εκδιδόμενες γυναίκες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες.Τελευταίες στην κλίμακα κατατάσσονταν οι πόρνες, οι οποίες σύμφωνα και με την ετυμολογία της λέξης που προέρχεται από το ρήμα «πέρνημι» που σημαίνει «πουλώ», ανήκαν δε στους «πορνοβοσκούς», δηλαδή σε προαγωγούς, που κρατούσαν τμήμα των εσόδων τους. Οι τελευταίοι μπορούσαν να είναι πολίτες Continue Reading

Τι είναι ο πολιτισμός της παρακμής;

Τι μπορεί να σημαίνει ο όρος πολιτισμός της παρακμής και πως μπορεί, σήμερα, να εκφράζεται, μέσα από τις διαρκείς αναδιαρθρώσεις του καπιταλισμού; Ποια είναι, η παρακμιακή καθημερινότητα που καλούμεθα να υποστούμε ως μια αναγκαιότητα ; Μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την πραγματικότητα;Αυτά, είναι ορισμένα από τα πολλά ερωτήματα , που Continue Reading

Το ποίημα της ημέρας-Το άσμα του Ορφέως του Σπυρίδων Βασιλειάδη

Παρήλθον ημέραι και χρόνοι μεγάλοι, εις βάτους επνίγη το εύβοτρυ κλήμα, η κόμη γονέων σεπτών ελευκάνθη και μείρακες ήδη τα βρέφη θα είναι αφ’ ότου της ξένης η άλμη μας ζει.Ο ναύτης με μόχθους ιθύνων το σκάφος εν μέσω λαιλάπων κι εν μέσω θηρίων, ο πλάνης περών των ερήμων τα Continue Reading