Μιλάει ο Παύλος κι οι άνθρωποι γελούν: η δε γυνή ίνα φοβήται τον άντρα. Είναι αισθηματική πια πεποίθηση η "ισότητα των φύλων", το ακριβοζύγιασμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, η αμοιβαιότητα κάθε ευθύνης.
Δεν υποψιαζόμαστε ότι ο Παύλος ζητάει το μείζον: Εκείνη τη σχέση, όπου ο ένας αυτοπαραδίδεται δίχως φειδώ και μέτρο, κι ο άλλος υποτάσσεται στον παραδινόμενο, με το δέος και τον φόβο που γεννάει η διαχείριση πολύτιμου δώρου.
Ποιός να δείξει στα καταργημένα μάτια ότι κάπου εκεί, στον τρόπο αυτόν της σχέσης, αληθεύει ο έρωτας και καταργείται ο θάνατος.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χρήστου Γιανναρά - Σχόλιο στο άσμα των ασμάτων