Το ποίημα της ημέρας | Ανδρέας Εμπειρίκος – Υψικάμινος(απόσπασμα)

Είμεθα όλοι ε ν τ ό ς του μέλλοντος μας.Όταν τραγουδάμε τραγουδάμεεμπρός στους εκφραστικούς πίνακες των ζωγράφωνόταν σκύβουμε εμπρός στα άχυρα μιας καμένης πόλεωςόταν προσεταιριζόμεθα την ψιχάλα του ρίγουςείμεθα όλοι εντός του μέλλοντος μαςγιατί ό,τι και αν επιδιώξουμεδεν είναι δυνατόν να πούμε όχι να πούμε ναιχωρίς το μέλλον του προορισμού Continue Reading