”Μέχρι να σταματήσουμε να κάνουμε κακό στα ζώα, είμαστε ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ.”

Σόδομα και Γόμορα

ιμ