Σημειώσεις

Μας φώτισες

Για κάποιον καλογεννημένο, να είσαι ευτυχισμένος σημαίνει να επανακτάς το πεπρωμένο όλων, όχι με την θέληση της παραίτησης αλλά με την θέληση της ευτυχίας.
Χρειάζεται χρόνο για να είσαι ευτυχισμένος, πολύς χρόνος. Ακόμα και η ευτυχία είναι μια μακρόχρονη υπομονή.

Και το χρόνο, η ανάγκη του χρήματος μας τον κλέβει.
Ο χρόνος αγοράζεται. Όλα αγοράζονται. Να είσαι πλούσιος σημαίνει να έχεις χρόνο για να είσαι ευτυχισμένος, όταν το αξίζεις.

 
 
Άλπμερ Καμύ, 17ης Νοεμβρίου 1937